איסוף נתוני נפחי תנועה ומהירות

איסוף נתוני נפחי תנועה ומהירות

חדש ביחידה למערכות בטיחות
 
איסוף נתוני נפחי תנועה ומהירות הנסיעה באמצעים מהמתקדמים בעולם.

 

חדש ביחידה למערכות בטיחות
 
איסוף נתוני נפחי תנועה ומהירות הנסיעה באמצעים מהמתקדמים בעולם.
 
  • ספירות תנועה בצמתים ובחתכים
  • יכולת לבצע ניתוחים ממושכים לאורך יום, יממה, שבוע ואף יותר
  • בדיקות יעילות אכיפת מהירות בדרכים ובנתיבי תחבורה ציבורית
  • יכולת עבודה בפריסה גיאוגרפית רחבה
  • יכולת ניתוח אוטומטי של התנועה
  • מדידת מהירות נסיעה בקטעי דרך
  • ניתוח נתונים על פי סיווג כלי הרכב
  • כלים לניתוח הממצאים והכנת דוחות מקצועיים