בדיקות התאמה לתקן

בדיקות התאמה לתקן

בדיקות התאמה לתקן

התקני התנועה והבטיחות נבחנים בישראל על פי נוהל בחינה שמתפרסם על ידי משרד התחבורה. רוב ההתקנים נבחנים בהתאמה לתקנים אמריקאים (ASTM) או אירופאים (EN), ומעטים מהם על פי התקן הישראלי (ת”י).

בהעדר מעבדה מוסמכת בישראל לביצוע רוב הבדיקות הנדרשות להתקני הבטיחות השונים, נאלצים היבואנים לבדוק התקנים בחו”ל.

אגף בדיקות התאמה לתקן של מעבדות מוסמכת לביצוע רוב הבדיקות הנדרשות, דבר שמאפשר:

 ליבואנים וליצרנים – לבצע בדיקות התאמה בארץ, בנגישות גבוהה, בלא להדרש למשלוחים יקרים לחו”ל. האגף מסייע ומלווה יבואנים ויצרנים בהכל תהליך קבלת אישורי שימוש מהוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות. תהליך הליווי כולל את הכנת כל החומר הנדרש, וכל בדיקות המעבדה הנדרשות  לצורך הכנת תיק מושלם להגשה לוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה בטיחות.

לגורמי הפיקוח ואבטחת האיכות – לבחון ולבדוק מוצרים באופן מדגמי במעבדה לצורך בקרה. (להבדיל מהמצב היום שאין אפשרות מעשית כזו. כלומר יתכן מצב שבו קבלן מתקין מוצר שאב הטיפוס שלו עבר בדיקות מעבדה לפני מספר שנים, אך איש לא בדק את הייצור הנוכחי, אפילו לא באופן מדגמי)

אגף בדיקות התאמה לתקן מהווה ומשמש כלי יעיל, נגיש וזמין בידי כל גורמי הבקרה, הפיקוח, הרשויות, לניהול ושליטה על התקני הבטיחות המותקנים בכבישי הארץ, ונותנת בידיהם תעודת מעבדה –  תעודת התאמה לתקן של רוב התקני הבטיחות.

בנוסף לכל אלו, אגף בדיקות התאמה לתקן מציע את שרותי הבדיקות שלו ליצרנים בעולם, ומהווה אופציה נוספת למעבדות (בודדות) הנמצאות בחו”ל.

ניסויים בדרך

 ניסוי בדרך מהווה התקנה ראשונה של התקן או הסדר תנועה מסוים, באתר או במספר אתרים בדרך, בתנאי שטח אמיתיים, במטרה לבחון את אופן תפקודו ו/או את השפעתו על התנהגות משתמשי הדרך.

הניסוי מאפשר לבחון התקנים או הסדרי תנועה חדשים שאין עבורם מפרט או הנחיות מוגדרות, או: ב. לבחון הצעות או רעיונות לשימוש בהתקנים או הסדרים מוכרים, אך בתנאים שאינם כלולים בתקנות ו/או בהנחיות הקיימות.

מחלקת בדיקות התאמה לתקן, ביחידה למערכות בטיחות, נותנת שרות מלא ומקיף בביצוע ניסויים בדרך, כולל ניהול הניסוי, עריכת כל החומר המקצועי הנדרש, ושרותי ליווי בהגשת התיק המושלם לוועדה הבין משרדית לבחינת התקני בטיחות.

page6image18296

אגף הבדיקות מצוייד במיטב הציוד ואמצעי הבדיקה, ופועל על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר הנהוגים במעבדות ומאוייש על ידי מיטב הבודקים ואנשי המקצוע בתחום.