בדיקת טיב לתערובת איטום בחום של סדקים במיסעות

בדיקת טיב לתערובת איטום בחום של סדקים במיסעות

על פי ASTM 5329, ומפרט נתיבי ישראל – תחזוקת מיסעות אספלטיות

בדיקת התאמה למפרט נתיבי ישראל של חומר המשמש לאיטום סדקים במיסעות. חיוני בכדי לוודא שימוש בחומר המתאים לתנאי האקלים בישראל, ולסוגי התערובות האספלטיות המשמשות בארץ.

למפרט הדרישות לחץ כאן

Asphalt, Close-Up, Paint, Road