בדיקת עובי שכבת צבע

בדיקת עובי שכבת צבע (יבש)

על פי ת"י 785 חלק 10, ומפרט נתיבי ישראל בע"מ

בדיקת עובי שכבת צבע (פילם) יבש מתבצעת החל מ 24 שעות מזמן ביצוע עבודות הסימון. הבדיקה מאפשרת בקרה על צוות הסימון. בדיקה זו מתאימה ביותר בכדי לוודא שנעשה שימוש נכון בחומר הסימון, בהתאם למפרט הטכני והוראות היצרן.

למפרט נתיבי ישראל לחץ כאן