בדיקות התקנים

בקרה ובדיקות התקנים בדרכים

בקרה ובדיקות התקנים בדרך

תחום הבקרה והבדיקות של התקני בטיחות לאחר היישום או ההתקנה בכביש, אינו מפותח בארץ. מקובל ומושרש היטב בחו”ל. למעשה, מוצרים והתקנים שקיבלו אישור של הוועדה הבין משרדית להתקני בטיחות, מותקנים בכביש, אך לא מתקיים לגביהם מעקב מקצועי אחר הביצועים שלהם לאורך זמן.

אגף הבקרה הוקם כמענה מדוייק לצרכים אלו, ומצוייד במכשור מתקדם, בעל הספק בדיקות גבוה ומדוייק במיוחד.
האגף מבצע בדיקות תקופתיות של התקנים שונים, בכבישים רבים, ובכך מהווה כלי בקרה מרכזי בחשיבותו עבור: רשויות הדרך, מנהלי פרויקטים, אגף אחזקה בנתיבי ישראל ועוד.

לראשונה בישראל ניתנים בידי מזמיני העבודה – רשויות הדרך, נתיבי ישראל, כביש 6, נציבי איילון, דוחו”ת בדיקה של מעבדה מוסמכת, הבוחנת התקנים אשר יושמו או הורכבו בכבישים – ושאכן מתפקדים כפי שהיבואן התחיב.
מנהלי פרוייקטים – מוודאים באמצעות קבלת דו”ח מעבדה שאכן ההתקנים שמותקנים בכבישים זהים לדגם שקיבל אישור, וכן לראשונה בישראל יכולים לבצע מעקב תקופתי.
הוועדה הבין משרדית – מקבלת אינדיקציה משמעותית ביותר, כחלק מהליך חידוש והארכת תוקף למוצרים השונים.

האגף מצויד בציוד מעבדתי נייד משוכלל והמתקדם בעולם, מוסמך לביצוע בדיקות רבות על פי התקנים הקיימים, ומסוגל לבצע בדיקות רבות בשטח, תוך מינימום הפרעה לתנועה ומינימום עלויות הנובעות מסגירת נתיבים.

אגף בקרה ובדיקות התקנים מתמקד ומבצע את הבדיקות הבאות:

תמרור ושילוט

מדינת ישראל נחשבת למדינה מאובקת מאוד, ביחס למדינות אירופה. ידוע שהחזר האור של התמרור והשילוט פוחת עקב כך בכ 10% בכל שנה, והנראות פוחתת בהתאם.
בדיקות החזרי אור של אגף הבקרה מיועדות בשביל למנוע ולהפחית תופעה זו, ובכדי לגרום לרשויות הדרך ולקבלני האחזקה לתגבר את פעולות המניעה והאחזקה השוטפת באופן ממוקד ושיטתי.
הבדיקות מתבצעות באמצעות מיכשור מתקדם, ובהתאם לת”י 12899.

החזרי אור ותפקוד סמנים מחזירי אור (עיני חתול)

בכבישי ישראל נעשה שימוש נרחב בסמנים מחזירי אור מייצור מקומי וכן יבוא מחו”ל. כל המוצרים עברו בדיקות מחמירות בעת בקשת אישור השימוש אך אינם נבדקים כלל לאחר ההתקנה, ובמשך תקופת השרות.
בחלק גדול מכבישי הארץ מותקנים סמנים אשר שקעו לתוך האספלט, התבלו, התכסו בלכלוך, ואינם מתפקדים ביעודם המקורי – החזר קרני האור של הרכב המשתמש בדרך.
בדיקות הבקרה של האגף נועדו בכדי למנוע מצבים אלו, ובכדי לסייע ליזמים, לרשויות הדרך, ולמנהלי הפרוייקטים במעקב אחר הדרכים שבתחומי אחריותם, ובתפקוד הסמנים, וכן בבחירה עתידית של התקנים שזמן השרות שלהם ארוך יותר ויעיל יותר.
הבדיקות נעשות באמצעות ציוד מתקדם אשר מאפשר בדיקות ללא סגירת נתיבים, וללא יצירת הפרעות מיותרות לתנועה.
הבדיקות מתבצעות בהתאם לתקן EN 1463.

תאורת כבישים ומינהרות

אגף הבקרה של היחידה למערכות בטיחות בודק תאורת כבישים ומינהרות בעזרת ציוד מתקדם, ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, ומנפק תעודות התאמה על פי ת”י 13201.

נבדל בכך מבודקים רבים, וחברות העוסקות בתחום ללא הסמכה רשמית וללא ידע מתאים.

בכך מסייע האגף לרשויות הדרך ולעיריות לנהל באופן מדוייק את נושא התאורה. ניהול תאורה מדויק גורם לשימוש יעיל בחשמל, יחד עם אספקת מאור המחוייבת בתקנים, בהתאם לתנאי הדרך, דבר אשר משפיע ישירות על בטיחות המשתמשים בדרך, ברכב וברגל.

 

רמזורים – בדיקות התאמה ותקינות

צוות מיוחד ומרכזי פועל במסגרת אגף הבקרה, לבחינת תקינות ועמידה בתקן של רמזורים, בהתאמה לת”י 5990 ולתקן EN 12368.

 

מי מאיתנו לא נתקל בפקקים ארוכים הנגרמים בימי הגשם הראשונים עקב הפסקת פעולתם של רמזורים. אנו מודעים היטב לחשיבות הבדיקה המוקדמת, ולחשיבות ויעילות התחזוקה הנכונה של רמזורים
ובדיוק לצורך זה הקמנו צוות מקצועי, המתמחה בבדיקות תקינות והתאמה לתקן של רמזורים.
אנו מסוגלים לתת מענה מהיר ומדוייק, לבדיקות רמזורים בכל רחבי הארץ, בכבישים עירוניים ובין עירוניים, והכל בהתאמה לתקן ותוך שימוש בציוד בדיקה מתקדם.

ניראות ושחיקה של חומרי סימון כבישים

כל נהג והולך רגל בישראל נתקל יום יום בסימונים שחוקים ודהויים במעברי החציה, בצמתים, ולאורך הכבישים. סטטיסטיקה עצובה של גידול בתאונות ונפגעים עקב החלקה על גבי סימון שלא טופל כהלכה, או עקב סימון דהוי ושחוק.

אגף הבקרה של היחידה למערכות בטיחות מצוייד בציוד מתקדם ביותר, המסוגל לבדוק במהירות וללא כל הפרעה לתנועה, עשרות ק”מ של כבישים בלילה אחד, ובכך להתריע על סימונים שאינם עומדים בתקן, ופסולים.
יתרה מכך. שימוש יעיל בדוחו”ת שאנו מנפקים, נותן בידי רשות הדרך כלי יעיל ויחודי לתכנון עתידי של עבודות אחזקה. אנו מספקים מידע לגבי קטעי כביש שקרובים למצב של אי עמידה בתקן הנדרש, בנוסף כמובן למידע על קטעי כביש תקינים או פסולים לחלוטין.

רשויות הדרך ומנהלי הפרוייקטים אשר משתמשים בשרות יעיל ויחודי זה, מסוגלים באמצעות כלי יעיל ופשוט לעקוב אחר קבלני ביצוע של סימוני כביש וכן לוודא עמידה בתנאי האחריות, בהתאם לתנאי המכרזים.
הבדיקות נעשות בהתאמה לתקנים EN 1436 וכן ת”י 1871, ות”י 1423.