הועדה הבין משרדית

הועדה הבין משרדית

היחידה למערכות בטיחות – עם היבואן / יצרן – כל הדרך עד לקבלת אישור שימוש מהוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות מונתה על ידי המנהל הכללי של משרד התחבורה, ופועלת לבחינה, מיון ואישור של התקני תנועה ובטיחות, אשר ישמשו ברשת הכבישים העירונית והבן עירונית בישראל. בעבודתה זו, מתבססת הועדה על תקנים אירופיים, אמריקאים, וישראליים, או על מפרטים טכניים, על פיהם נבחנים ההתקנים בבדיקות התאמה במכוני בדיקה מוכרים.
הוועדה מפרסמת ומחדשת מעת לעת נהלים, המפרטים במדויק את ההנחיות וההוראות לבחינת ההתקנים השונים.
בהעדר מעבדה מוסמכת בישראל לביצוע רוב הבדיקות הנדרשות, נאלצים יבואנים ויצרנים לפנות למעבדות בחו"ל, וזאת ללא אפשרות מעשית לוודא שאכן המעבדה תמלא אחר כל ההנחיות, ובדיקותיה יהיו מקובלות לחלוטין על משרד התחבורה בישראל.

היחידה למערכות בטיחות במעבדות בע"מ, מסייעת ומלווה יצרנים ויבואנים בהליך מורכב זה.
היחידה פועלת לקבלת הסמכות לביצוע רוב הבדיקות בישראל, ועומדת בקשר עם מספר מעבדות בחו"ל המוסמכות ומבצעות את הבדיקות האחרות.
בכך היחידה מנגישה ומקלה על כל התהליך המורכב ומסובך דיו.
לאחר ביצוע הבדיקות, היצרן או היבואן מקבל תיק מושלם, ובו כל הנדרש להשלמת אישור השימוש בהתקן.

ההתקנים בהם מטפלת היחידה:

א. עמודים סלחניים לתמרורים
ב. סמן אנכי גמיש עמודי הכוונה גמישים (תמרור 149)
ג. סמני קצה (תמרור 148)
ד. חרוטים (תמרור 931 – קונוסים)
ה. פנסים מהבהבים באתרי עבודה (תמרור 932)
ו. לוח נייד מהבהב (תמרור 933, 934)
ז. חומרים לסימון דרכים, חומרי הגוונה, ויריעות לסימון דרכים ולכיסוי סימונים.
ח. סמנים מחזירי אור, וסמנים פולטי אור (עיני חתול)
ט. סמנים אורכיים
י. תמרור מואר
יא. צג מהירות בדרכים