היחידה למערכות בטיחות

היחידה למערכות בטיחות

בישראל קיימים תקני בטיחות מחמירים והקפדה על סינון ואיכות של התקני תנועה ובטיחות המותקנים בכבישים. יחד עם זאת, אין גוף וא מעבדה המרכזים את הבדיקות והבקרה בתחום זה.
היחידה למערכות בטיחות פועלת ומוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, ועל ידי גופים בין לאומיים, למירב הבדיקות והתקנים הרלוונטיים, ומהווה גורם משמעותי ומוביל בתחום זה בארץ.

היחידה נותנת שרות ברמה גבוהה ומתקדמת, באמצעות צוות מקצועי, מוביל ומיומן, לכל רשויות הדרך בישראל, נתיבי ישראל, דרך ארץ – כביש 6, נתיבי איילון, משרד התחבורה, עיריות ורשויות מקומיות, חברות ניהול פרוייקטים ופיקוח, יבואנים יצרנים וחברות העוסקות בבטיחות. כל זאת, תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים נוספים הפועלים בתחום, כגון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אור ירוק, ועוד.

היחידה למערכות בטיחות פועלת בשלושה תחומים מרכזיים:
א: בדיקות מעבדה להתקני בטיחות
ב. בקרה ופיקוח בדרך, באמצעות ציוד מתקדם וחדשני המופעל בשטח
ג. מכללה למקצועות הבטיחות

היחידה למערכות בטיחות בפרט ומעבדות בכלל תורמות ככל יכולתם להגברת הבטיחות בדרכים בישראל, הגברת המודעות והידע, והקפדה על שימוש בהתקנים ואביזרי בטיחות מעולים ובטוחים, ובכך תורמות תרומה משמעותית להקטנת כמות התאונות והקטנת מספר הנפגעים מהן.