מכללת מעבדות

המכללה למקצועות הבטיחות

מעבדות – המכללה
בית הספר המקיף לתקינה ולמערכות בטיחות

המכללה מהווה מרכז ידע נגיש לכל אדם, רשות דרך, וכל גורם מסחרי או ציבורי אחר.
המכללה חושפת ומקנה את מקצועות התקינה ומערכות הבטיחות, כמקצועות נחשבים בעלי ערך כלכלי וסביבתי. בכלל זה על ידי הצגת הלימודים ורכישת מקצועות במעבדות, כאופציה לעבודה מועדפת עבור חיילים משוחררים וצעירים אחרים בתחילת השתלבותם בחברה האזרחית.
המכללה תורמת להשאת הרמה המקצועית של העוסקים בתחום התקינה ומערכות הבטיחות כתרומה לשיפור באיכות בנית התשתיות והכבישים, והקטנת כמות הנפגעים בתאונות דרכים.
המכללה מהווה יסוד חשוב ביחידה למערכות בטיחות, המשלים ותומך במחלקת הבדיקה לתקן ובמחלקת בקרת האיכות.

המכללה מקיימת קורסי הכשרה והסמכה בתחומים השונים הקשורים לבטיחות, להתקני תנועה , ולתקינה בעיקר בתחום התשתיות והבניין באופן כללי, תוך הקפדה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
עוד במכללה השתלמויות וימי עיון במגמות ובנושאים השונים.

מגמות במכללה:

מגמת מערכות בטיחות
מגמת תקינה, בניין ותשתיות.

מסלולי הלימוד במכללה:

מסלול תלת חודשי, המוכר כהכשרה לעבודה מועדפת עבור חיילים משוחררים. כולל שבועיים עד שלושה שבועות של הכשרה ראשונית, ולאחריה לימודי המשך בהיקף של חצי יום, בשעות אחר הצהרים, פעם בשבוע, למשך חודשיים וחצי. חיילים משוחררים הלומדים במסלול זה יוכלו ליהנות מלימודים על חשבון המענק והעבודה לאחר מכן תוכר כעבודה מועדפת.
מסלול הכשרה מקצועית, המוכר כקורס להכשרה מקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. הלימוד במסלול זה יתקיים פעם בשבוע, חצי יום עד יום שלם (בהתאם לנושא) למשך 3-4 חודשים. הבוחרים במסלול זה יוכלו ליהנות ממענק הכשרה מקצועית ע”פ עמידתם בקריטריונים.
* בכל אחד מהמסלולים יוכלו להשתלב גם אלו המעוניינים ללמוד באופן עצמאי בכדי ללמוד מקצוע נדרש, ו/או אשר נשלחו ללמוד על ידי מקום עבודתם.

בסיום כל אחד ממסלולי הלימוד ועמידה במבחני גמר עיוניים ומעשיים, יוענקו לבוגרים תעודת מקצוע.

מגמת מערכות בטיחות:
מגמה זו מתמקדת בלימוד מקצועות הקשורים להתקני בטיחות בכבישים, ומיועדת למעוניינים לעסוק בעבודות ביצוע, פיקוח או ניהול בתחום זה.
הלימודים מתבצעים במספר מוקדים ברחבי הארץ, בהתאם לביקוש, ולנוחיות הלומדים.

רשימה חלקית של הקורסים:

סמן צבע מורשה
אבטחת תנועה באתרי סלילה
ראשי צוותים
התקנת שילוט ותמרור
התקנה ותחזוקה של מעקות בטיחות
קורס הסדרי תנועה ובטיחות למהנדסים ומפקחים

ימי כשירות לממונה בטיחות בתחומי איכות, תקינה ובטיחות

מגמת תקינה ותשתיות

מגמה זו מתמקדת בלימוד מקצועות הקשורים לעבודה בתחום מעבדות הבדיקה לתקן, ומיועדת למעוניינים לעסוק בתחום זה, ולפתח קריירה בתחום.

הלימודים בתחום זה יתקיימו במעבדות איזוטסט באשדוד, ולבוגרי המכללה תהיה האפשרות להשתלב בעבודה בתחום.

רשימת קורסים :

מעבדן בתחום הבטון והבניה

מעבדן בתחום הקרקע והסלילה

התמחות במערכות הבניין

מעבדן בתחום מערכות כיבוי אש.