סמני דרך - התאמה לתקן ולהנחיות משרד התחבורה

סמני דרך – התאמה לתקן ולהנחיות משרד התחבורה

סמני דרך  – התאמה לתקן ולהנחיות משרד התחבורה (הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות בדרך)

ע"פ תקן EN1436  ומפרט לבדיקה ולאישור של סמנים מחזירי אור לסימון דרכים.

למפרט הדרישות לחץ כאן